Имаме 3 туби със вместимост съответно 8л., 5л. и  3л. Най – голямата туба е пълна с бензин, а другите две са празни. Да се разпредели бензинът на две равни части, като се използват само тези три съда.

 

 

Вместимост на тубите

8 литра

5 литра

3 литра

Решение