Логическа задача


ПРЕЗ РЕКАТА

Тази задачка в Япония дават при постъпване на работа. Съсътавете алгоритъма за преминаване през реката.

Всички трябва да преминат на другия бряг на реката, но при следните условия:

  • Полицаят не може да оставя престъпника сам с хората.
  • Таткото не може да оставя синовете си с майката, а майката - дъщерите си с таткото.
  • Децата не могат да плават сами на сала.
  • Салът не се връща празен и вози не повече от двама души на борда.

    За начало щракнете големия син бутон. Успех!
© Информатика В. Търново - 2007