УРОЦИ

 

1. Информация

2. Информационни дейности и процеси

3. Бройни системи

4. Двузначна логика

5. Данни и кодиране

6. История на изчислителната техника

7. Древна история на компютрите

8. Софтуер на компютър - програмно осигуряване

9. Компютърни мрежи

10. Операционна система

- Потребителски настройки на ОС

11. Приложен софтуер

12. Компютърни вируси

13. Елементи, структура и компютърна обработка на документ

14. Езици за програмиране

15. Работната среда на Pascal

16. TurboPascal 7

 

                ПРЕЗЕНТАЦИИ  

1. Информация

2. Бройни системи

3. Преобразуване от една бройна система в друга

4. Основи на логиката и логически операции

5. Кодиране на информацията в ПК

6. Класически комбинирани шифри

7. История на компютрите

8. Апаратна част на компютър

9. Програмна част на компютрите

10. Компютърни мрежи

11. Компютърни мрежи

12. Операционна система

13. ДОС

14. Компютърен документ

15. Архивация на файлове

16. Алгоритми за компресиране

17. Алгоритъм за кодиране Lempel - Ziv

18. Компютърни вируси

19. Вируси и антивирусни програми

20. Електронни таблици

21. Алгоритми

22. Разклонени алгоритми

23. Въведение в Pascal

24. Азбука на езика Pascal

 

                             ТЕСТОВЕ

1. Информация

2. Обобщителен тест № 1

3. История на изчислителната техника

4. Тестове за Pascal

5. Софтуер

6. Операционна система

7. Тест - 02.03.2007

8. Логическа задача - През реката

9. Логическа задача - Фалшива монета

10. Логическа задача - Преливане на течности

11. Алгоритми - 1

12. Алгоритми - 2

 

 

Copyright © 2006/2007 Старопрестолна гимназия по икономика All rights reserved

начало   информатика   комп.архитектури   връзки   контакт