Електронен урок

ЗАПЛАХИ ЗА СИГУРНОСТТА -  ВИРУСИ

Cookie (името означава курабийка, сладка) представлява информация, която някои WEB сървъри записват на вашия диск. На адрес http://msn.com можете да си конфигурирате лична стартова страница, която да е съобразена с личните ви предпочитания.

 

 

Какво е компютърният вирус?

Компютърният вирус е паразитна програмна единица следваща предварително зададени логически инструкции за действие и САМОСЪХРАНЕНИЕ, която е написана като всяка друга програма която съществува на който и да е програмен език и може да бъде модифицирана или е модифицирана от автора или някой друг за да бъде по-опасна или по-малко опасна. Тази паразитна програмна единица предвидена да причинява големи щети върху софтуера дори често пъти преформатира хард диска като и заразява всички компютри и общи устройства в мрежа (ако такава съществува). Тази програмна единица свободно се прехвърля от компютър на компютър чрез всички средства които се използват за прехвърляне и взаимен обмен на информация най-вече чрез дискети модеми и мрежи. Често пъти някой .ЕХЕ или някой .СОМ файл всъщност представлява вирус а не просто заразен изпълним файл. Силно препоръчително е да си купувате софтуер или хардуер който изисква драйвери за да работи от магазини специално занимаващи се с такава дейност. Пример: при купуването на CD-ROM устройство са необходими и драйвери осигуряващи работата му в ДОС. Нищо не пречи драйверите да са заразени с вирус(и) и при тяхното инсталиране да възникне вирусна инфекция. Десетките хиляди вируси не са нищо освен огромен брой модификаций на вече съществуващите вируси които са все по-опасни. Вирусите се прехвърлят и разпространяват чрез: игри, файлове, програми, драйвери, файлови документи, файлови таблици, модеми, ИнтерНет, оптични кабели, рядко на CD-ROM и CD-R, CD-RW, DVD-R, DVD-RW, чрез Е-Mail IRC и ICQ и всички останали средства за информационен трансфер!

E-mail: henrieta@dir.bg