Факс апарати


1. Какво представлява факс апарата ?

 

Думата факс е съкращение от факсимиле (точно копие). Факс апарата е електронно устройство, използвано за създаване на факсимиле (точно копие) на документ, което може да бъде изпратено по телефона. Факсовите апарти работят аналогично на модемите и използват телефонните линии за да изпращат данни. За да изпратите документ по факса първо трябва да поставите документа в апарата. Той ги сканира, след което чака да наберете телефонния номер на получателя. Ако имате интелигентен факс апарат, то той може да запомни определен брой телефони. След като наберете номера се чува известно стържене, докато двата факсапарата установят връзка. И така след няколко секунди точното копие на страниците, които сте изпратили, се появява на факс апарата на който сте се обадили. Когато завърши предаването на копието факс апарата ви показва дали предаването е било добро или лошо. Можете да изпращате по факса всичко, което сте създали на компютъра си. От доста време модемите и факс апаратите се комбинират. Изпращането на факс обаче е различно от модемните комуникации. Когато се обаждате с модема си, за да изпратите файл, модема разбива файла в битове и байтове, представяйки действителните символи, независимо дали файла е текстов или изображение, след което се преобразува в аналогови сигнали. Когато изпращате документ по факса, то той копира или сканира оригиналния документ и изпращате цялостна визуална картина към приемащия факс апарат. Независимо дали документа е текст или снимка, то той се третира като изображение. Факс апарата сканира изображението и го разбива на точки, след което преобразува точките в аналогови сигнали, като факс апарата от другата страна на линията осъществява обратния процес. Този процес на преобразуване се нарича растеризиране – изображението е преобразувано във форма, която компютъра може да предава по телефонните линии на друг факс или факсмодем. Монитора на компютъра използва същия процес с видеокарта, която възпроизвежда сканираните редове на вашия екран.

Факс апарата включва : телефонен апарат, модем, скенер и печатащо устройство

Факсовете и модемите използват напълно различни протоколи и поради това вашият факсмодем не може да изпрати факс на обикновен модем.

 

2.     Какво представлява факсмодема ?

При наличие на компютър, скенер и печатащо устройство, се закупува факсмодем, който се включва към компютъра.

Факсмодема прилича на обикновените модеми – вътрешни или външни, но факсмодема, не само че изпълнява обичайните модемни функции, но може още да действа и като факс апарат. Факсмодема ви дава възможност да изпращате текст и графика на друг факс апарат или друг компютър, който има факсови способности. Факсовата част на модема работи малко по различно. Тя използва различна платка за тази цел и изисква специална софтуерна програма, която указва на компютъра как да използва факсмодема. Може да укажете на софтуера за факсове да изпрати даден документ на няколко получателя в уречен час – напр. след 21.00, когато телефонните такси са по-ниски. Когато настъпи това време, вашият модем набира тези номера и изпраща документа. За да може това нещо да се осъществи трябва да оставите модема си включен (не е възможно да изпратите факс на някого когато неговия факс апарат е изключен - недостатък  който се избягва с електронната поща).

Факсмодема от друга страна работи малко по-различно от обикновен факс апарат. Понеже той няма сканиращо устройство, той интерпретира двоичните данни на компютъра и ги преобразува в съответстващо копие от данни, точно както при сканиране. Факсмодема разбива оригиналния образ на части, тези “части ” са битове, които се изпращат аналогово до приемащата страна.Няма да може да изпратите изображение от хартиен носител чрез факсмодем, ако нямате скенер, но може да изпратите всеки документ, създаден на компютъра. Разликата е, че не изпращате файла на документа, а неговото изображение.

Предимството на факсмодема е, че ако искате да изпратите документ, не е необходимо да го разпечатвате и след това да го изпращате по факса, а може чисто електронно да го изпратите от своя компютър, а освен това и качеството е значително по-добро. Използването на факсмодема спестява време и пари. Когато получите документ, може да го видите и да прецените дали си струва да го разпечатвате. От друга страна повечето факс апарати работят със специална хартия, която е по-скъпа, а в случая можете да използвате хартията на своя принтер.

Факсмодемите могат да се разделят на два класа :

-                     Клас 1 – дефинира клас модемите, които не могат да определят кога едно постъпващо обаждане е за вашия модем или факсова информация. Обажданията към факс апарата и обажданията към модема са два различни типа данни. Трябва да настроите своя модем, така че да знае какъв тип обаждане да очаква. Използват се подобни команди за управление както командите Hayes AT Command Set, за да се контролира начина на работа на модема.

-                     Клас 2 – могат да откриват какъв е видът на обаждането независимо от формата на обаждането. Факсът клас 2 разделя работата между модема и софтуера. Софтуера поема набирането и “бърборенето” с другия факс апарат, а модема управлява времетраенето и протокола.

Не може да използвате факсмодем без софтуер за тези цели. Повечето програми за изпращане на факсове поддържат някои базови функции като изпращане и получаване на факсове, дори когато сте по средата на работата с друга програма (казва се че факсовия софтуер ви дава възможност да работите във фонов режим). TSR (Terminate and-stay-rezident – завърши и остани резидентен) програмата е такава програма, която остава в готовност в паметта на компютъра, но чака встрани, докато настъпи необходимия момент. При пристигане на обаждане от факс, то модемът и софтуера ще му отговорят и ще го запишат като файл. Това дават възможност да се види факса преди печат, възможност за определяне точното време и дата на факса, както и водене на книга с често ползваните факсови номера. При Windows може да минимизирате вашата факсова програма в икона.

С помоща на програми от типа OCR е възможно да се преобразува графичното изображение на факса във файл.

Факсовия софтуер изисква идентификационен номер (ID), който определя вас  и вашия модем. Заглавната страница ще дава информация за вас и факсмодема ви, когато изпращате факсове на други.

 

Предимства и недостатъци при работа с факсмодеми

 

- предимства :

o       изпращането на факс е бърза процедура

o       процесът на изпращане е лесен

o       намалява количеството на използваната хартия

o       може да се проследи обмена факсове – софтуера прави копия на изпратените и получените факсове, както и данни за тях

o       ако притежавате факсмодем не е необходимо да си купувате факс апарат

o       може да си спестите скъпата факс хартия

 

- недостатъци :

o       не може да изпратите копие на нещо, ако нямате скенер

o       трябва да познавате факсовия си софтуер

o       модема и компютъра ви трябва да са през цялото време включени, ако желаете някой да ви изпрати факс

o        факсовете се записват и заемат място на твърдия диск

o       разпечатването отнема допълнително време

В зависимост от устройството на печатащия механизъм факс апаратите могат да се разглеждат като :

 

мастилено-струйни факс апарати

Те предоставят възможност за печат върху обикновена хартия и спестяват значително време и средства на потребителите. Характеризират се с бързодействие, безшумна работа и осигуряват превъзходно качество на изображението.

лазерни факс апарати

Използват се за офисите с по-голям обем на факс кореспонденция. Лазерните факс апарати се характеризират с висока скорост на предаване и приемане, високо качество на печат, безшумна работа и ниска себестойност на отпечатаните копия .

 

Факс апаратите L800/L900 с мрежова принтерска опция

Трансформирайте вашият факс апарат Canon Fax-L800 и Fax-L900 в мрежов принтер посредством новата MultiSpot™ мрежова принтерска опция на Canon. Посредством новата MultiSpot™ мрежова принтерска опция на Canon, вашият факс апарат Fax-L800 или Fax-L900 става мощен мрежови принтер. MultiSpot™ предлага лесна инсталация и опериране; съвместима е с всички мрежови операционни системи; в допълнение 480 страници на час при висока разделителна способност от 600 dpi.

                                               

 

 

Литература :

1.     Шери Кинкоф – „Модеми и онлайн услуги” ИнфоДар София-1999

2.     Ерик Тирлинг – „Да работим с интернет без проблеми” ИнфоДар София-2002