Обобщителен тест № 1

 1. Кои цифри ще се използват при двоична бройна система ?

  1 и 2
  0, 1 и 2
  1, 2 и 3
  0 и 1


 2. Как ще се кодира думата УРОК, ако се използва българската азбука и кода на Цезар ?

  ЗПНО
  ЦУСН
  ТРЗЖ
  ЦРМН


 3. Кое от следните твърдения не е съждение ?

  Днес е слънчево.
  Вали сняг.
  Беше ли облачно вчера ?

   

 4. Един байт е равен на ....

  1024 бита
  18 бита
  1024 М бита
  8 бита


 5. Кодиране се нарича ......

  процес за пресмятане в различни бройни системи
  процес на преработка на числа
  процес на представяне на информацията чрез определен код
  начин на представяне на числата


 6. Какво означава, ако дадено число в двоична бройна система завършва на 1?

  числото е нечетно
  числото е четно
  възможно е да бъде четно или нечетно

 7. Коя е вярната десетична стойност на числото 10111 ?

  25
  28
  23
  42

 8. Информацията представена с краен брой знаци от предварително определено  множество се нарича ...

  дискретна
  кодирана
  аналогова
  непрекъсната

   

 9. Звуковите съобщения представляват ...

  непрекъсната информация
  дискретна информация
  смесена информация


 10. Правилата за извличане на информация от дадено съобщение се наричат ...

  синтактични
  азбука
  семантични
  дискретизация    


      © Старопрестолна гимназия по икономика, Велико Търново 2006