Операционни системи

 1. В състава на ОС не влизат ...

  BIOS
  зареждаща програма
  драйвери
  ядро на ОС

 2. В стандартния интерфейс на ОС Windows няма ...

  работно поле, работни инструменти (панел с инструменти)
  система за справки (help)
  елементи за управление (затваряне, отваряне, скриване и т.н.)
  редове за въвеждане на командите

 3. Технология Plug and Play ...

  позволява синхронизация работата на компютъра и устройствата
  позволява новите  устройства автоматически да се настройват под конфигурацията на дадения  компютър
  използва се  вместо външни  устройства

 4. Иконата - е ...

  копие на файл, папка или програма
  директория
  графическо изображение на файл, папка или програма
  преместен файл, папка или програма

 5. ОС Windows предоставя возможност за работа с мултимедийна  информация. Към тези програми не се отнасят ...

  VolumeControl (Регулатор на звука)
  Scan Disk (Диагностика)
  Sound Recorder
  CD-Player

 6. Какво име съответства на твърдия  диск ?

  А:
  B:
  С:

 7. Към  функционалните възможности на  ОС Windows не се отнасят ...

  поддръжка на  мултимедия
  технология Plug and Play
  поддръжка имена на  файлове  само във формат  8.3
  многозадачност

 8. Текущия каталог - това е  каталог ...

  в който се съхраняват всички програми на операционната система
  обема на който се изменя при работа на компютъра
  с който работи или е работил потребителя на даден диск
  в който се намират файлове създадени от потребителя

 9. При изтриване на  файлове се активизира  Кошчето.

  при изтриване на файлове, те се  изтриват от диска, а в кошчето се съхранява само техния списък.
  Файловете не се премахват от диска, те се съхраняват в папка Кошче, като в папката, където са били, вече ги няма.
  Файловете не се премахват от диска, те се съхраняват в същата папка, както и преди.

 10. DOS е предназначена за ...

  работа с външни устройства
  само за обработка и съхранение на файлове
  обмен на данни между компютъра и различни периферни  устройства
  организация  управлението на компютъра и неговите ресурси чрез набор от елементарни операции

    


      © Диян Печеняшки, Велико Търново 2006