Софтуер (програмна част) на компютър

 1. Понятието програмно осигуряване се използва за означаване на ......

  програми за изчисление
  съвкупността от програми предназначени за конкретен компютър
  правила и програми за стартиране на компютъра
  езици за програмиране


 2. Компютърната система се състои от ....

  софтуер, хардуер и данни
  оперативна памет, процесор и периферни устройства
  апаратна част и инструкции за управлението и
  базов софтуер и приложен софтуер

 3. Програмното осигуряване служи за ...

  програмиране на процеса на изчисление
  програмиране и управление на дейността на потребителите
  посредник между апаратурата на РС и задачите които ще се решават

   

 4. Кои са основните категории софтуер ?

  базов и приложен
  потребителски и фирмен
  служебен и обществен
  лицензиран и пиратски


 5. Базовото програмно осигуряване се състои от .....

  програма за стартиране на компютъра
  програма за управление на АЛУ на процесора
  операционна система, инструментален софтуер, интерфейсни програми
  система от средства за осигуряване работата на RAM


 6. Операционната система спада към .....

  базов софтуер
  приложен софтуер
  средства за разработка на софтуер

 7. Транслаторът е  ...

  устройство
  вид драйвер
  програма
  операционна система

 8. Драйвер  се  нарича ...

  устройство за съгласуване
  програма за управление на периферни устройства
  преобразовател на информация
  периферно устройство

   

 9. Може ли компютърът да работи автономно без операционна система ?

  не
  да
  зависи от апаратната част


 10. Свързан ли е базовия софтуер с конкретни приложения или потребители ?

  да
  само с фирмени
  не
  зависи от потребителя    


      © Диян Печеняшки, Велико Търново 2007