КАСОВИ  АПАРАТИ

 1. Касовите апарати са ......

  устройства за отчитане на ДДС
  устройства за подпомагане на изчисленията
  устройства за издаване на касови бележки
  устройства за финансова отчетност и данъчен контрол

 2. Може ли фискалния регистратор да работи извън състава на компютърно - касова система ?

  може
  не може
  възможно е, ако системата е активна
  възможно е само в сферата на услугите

 3. Фискалната памет, това е памет, която ....

  се нулира при ежедневния отчет.
  се нулира при издаване на фискален чек
  е организирана на базата на ЕPROM памет

   

 4. PLU означава ....

  въвеждане на цените от електронната везна в касовия апарат
  продажба на стоки по групови опаковки
  разпечатване на фискален бон
  автоматическо въвеждане на стоките по номенклатурен номер

 5. В кои случаи наличието на PLU в касовия апарат е уместно ?

  при наличие в търговския обект на повече от един касов апарат
  при работа на смени в търговския обект
  при съчетаване работа на касовия апарат с компютър
  при липса на фискална памет в касовия апарат

   

 6. POS - терминалите се отнасят към  ....

  активните системни касови апарати
  пасивните системни касови апарати
  касовите апарати работещи с повече от една валута


 7. Печатащото устройство при компютърно касова система ....

  може да разпечатва чекове без да се регистрират във фискалната памет
  работи по - бързо
  се управлява от компютъра, но печати през касовия апарат
  трябва да е вградено в компютъра

 8. По отчетите от касовия апарат може ....

  да се снема информация за количеството продажби по часове
  да се съди за годността на стоките в търговския обект
  да се определи наличието на рекламации от страна на клиентите
  да се определи непрекъснатата доставка на стоки

   

 9. Правилно ли е използването на касовия апарат в нефискален режим ?

  не
  само при повреда, с разрешение от данъчните органи
  само в почивните дни

   

 10. Z отчета се снема ....

  при изпращане на касовия апарат на ремонт
  след всяка смяна на касиера
  един път, в края на деня
  при смяна на лентата в печатащото устройство
 

    


      ©
 Велико Търново 2006