история на изчислителната техника

 

 1. Допълнете : Развитието на изчислителните средства преминава през..........етапа

  три

  четири
  два
  пет

 2. За родоначалник на механичния етап се приема.......

  Блез Паскал
  Лайбниц
  Чарлс Бебидж
  Джорж Бул

 3.   Градивен елемент за база на компютрите от третото поколение са..........

  електронни схеми
  интегралните схеми
  електронни лампи

 4. Управляема сметачна машина, като използва електромагнитни релета създава.....

  Стибиц
  Холерит
  Чарл  Бебидж
  Конрад Цузе


 5. Кой конструира машините Бел?

  Хауърд Айкън
  Жозеф Жакард
  Джон Стибиц
  Херман Холерит

 6. Вместо традиционната десетична бройна система,  да се използва двоична бройна система  решава.....

  Джон Атанасов
  Ада Лавлейс
  Чарлс   Бебидж


 7. Под ръководството на  Мокли и Екерт през 1943г бива създадена изчислителна машина наречена..

  Model
  Правец
  ENIAC
  IВМ

 8. През 1946г Джон фон Нойман представя проек за създаване на автоматична машина наречена..

  EDVAC
  ENIAC
  EDSAC
  IBM

 9. В машините от първо поколение като конструктивен елемент се използват........

  транзистори
  релета
  електронни вакуумни лампи


 10. Кой е първият програмист?

  Ада Лавлейс
    Холерит
  Джон Атанасов
  Блез Паскал

    


      ©  Велико Търново 2005