Съдържание:
 1. Машинните езици - Началото
 2. Асемблери - Лесният вариант
 3. Forth - Първият
 4. ALGOL - От къде тръгна Pascal
 5. PILOT - За учители и ученици
 6. Apl - Странният
 7. PL/1
 8. LOGO - Костенурката
 9. Pascal - Лесният
 10. Prolog - На борба с LISP
 11. Ada - Секретният
 12. MODULA - 2 - Наследник на Pascal
 13. C - Класика в жанра
 14. C++ - С класове
 15. Perl - "Камилата"
 16. Bash
 17. HTML и XHTML
 18. Python - Вдъхновен от телевизията
 19. Visual Basic
 20. Java - Универсалният език
 21. PHP
 22. Delphi - Продължение на рода
 23. AspectJ - Разширение на Java
 24. Приложения - ABC - първият компютър
(c) 2006 SNI-Software Всички права запазени.