ДОБРЕ  ДОШЛИ

    Този сайт е създаден с цел да се подпомогне в подготовката и самоподготовката на всички ученици от среднообразователния курс изучаващи Информатика и Компютърни архитектури.
           Той щ
е се създава с помощта и участието на учениците през  учебната 2006/2007 год. в Старопрестолна гимназия по икономика гр. Велико Търново.

           П
родуктът е за свободно разпространение, без комерсиална цел и поради това, всеки може да го изтегли от Интернет и да включи и доразработи и други теми от учебното съдържание, според спецификата на неговото учебно заведение и целта, за която го използва.
            Уроците по някой теми са разработени като .doc файлове и
по този начин се предоставя на обучаемия възможност да ги чете онлайн, да ги свали на PC, да ги принтира тема по тема или само това, което намери за необходимо.
            Презентациите са разработени като ppt или pps файлове. Чрез тях се цели обучаемия да може по лесно да възприеме дадената тема и да обобщи нейното съдържание, чрез включване на по-голяма част от своите сетива.
             За някой  уроци в раздел «Тестове» има разработени тестове по теми. Те представляват файлове в html формат и дават възможност на обучаемия да прецени нивото на своята подготовка, в къщи, от Интернет клуб или в училище. Обучаемият може да намери верния отговор на всеки от поставените в теста въпроси. Предоставят възможност за обективна оценка от учителя, заострят вниманието и повишават активността при  работа в училище.
 

ПРАВИЛА ЗА БЕЗОПАСНА РАБОТА  на учениците в училищната компютърна мрежа и в интернет

          Тези правила уреждат основните принципи на училищната политика, правомощията на училищното ръководство, педагогическия персонал и системния администратор, както и правата и задълженията на учениците и правата на родителите, свързани с работата на учениците в училищната мрежа и в интернет.

 

Copyright © 2006/2007 Старопрестолна гимназия по икономика All rights reserved

начало   информатика   комп.архитектури   връзки   контакт